Rekonektivno isceljivanje - o tehnici


Rekonektivno isceljivanje

Ovde možete pročitati šta su naučnici zaključili o tehnici rekonektivnog isceljivanja, posle niza merenja i eksperimenata u strogo kontrolisanim uslovima.

-Viliem A. Tiler (William A. Tiller), Ph.D. počasni profesor, Univerzitet Stanforda

U 1970, bio sam Predsednik katedre u Stanfordu i ozbiljno sam se zarekao da počnem da radim na polju duhovno-energetske nauke paralelno sa mojom konvencionalnom naukom. Napisao sam četiri knjige iz te oblasti.

Znači, kada govorimo o Rekonektivnom lečenju, ono što se zaista događa je da više različitih energija teče kroz iscelitelja i pacijenta. Drugim rečima, ono što hoćemo da kažemo je da to prevazilazi ono što smo nazivali lečenje energijom, da je to širi spektar energije, svetlosti i informacije.

Radili smo eksperiment na jednom od Erikovih seminara lečenja prošlog februara u Sedoni i rezultati koje smo dobili su bili prilično zadivjujući.

Pre svega, primetili smo kada smo počeli da posmatramo sobu, što je bilo oko pet sati pre nego što je bilo ko uopšte ušao u sobu - bilo ko od Erikovih saradnika, ili sam Erik, ili pacijenti - izmerili smo viši nivo harmoničnosti nego u normalnom, uobičajenom stanju. Prostor je već bio doveden u željeno stanje! Znači, nešto se već dogodilo pre nego što su se ljudi okupili. Prostor je bio pripremljen, i to je omogućilo isceliteljima da lakše rade.

Kako smo nastavili da promatramo prostor, našli smo da je dva dana kasnije intenzitet sadržaja efektivne enerije bio ogroman. Dozvolite mi da se izrazim tako da to bude jasnije.
Ako posmatramo normalno stanje i kažemo ‘Koliki je porast efektivne temperature u normalnom prostoru, koliko bi morao da se pojača da bi dao pokazatelje kakav je bio nivo porasta količine energije na Erikovom seminaru dva dana nakon što je počeo?

Odgovor je: Porast efektivne temperature u odnosu na normalno stanje bi trebalo da bude 300 stepeni Celzijusa! To je ogromno! … Drugim rečima, da se radi o onome što smo do sada zvali energijom, prema pokazateljima intenziteta energije, u sobi bi trebalo da bude 300 stepeni Celzijusa!”


-Mark O’Konel, MD, Internacionalni specijalista medicine i Viši pomoćnik Dekana za Medicinsko obrazovanje na Univerzitetu Majamija, Odeljenja za medicinu

“Ono što Erik radi, mi uopšte ne razumemo, ali nas dovoljno intrigira da želimo dalje da istražujemo.

Ja sam vrlo tradicionalan doktor, predajem internu medicinu. Radim na ogranku za medicinsko obrazovanje. Ja sam jedan od Dekana. Ja definitivno nisam negde u zapećku. A ovo je definitivno uzdrmalo moje ubeđenje kako telo funkcioniše - kako nastaju oboljenja. Ono čemu sam lično bio svedok da se događalo sa mojim pacijentima me je, definitivno, nateralo na razmišljanje, gde ovo sve spada?

Tu definitivno postoji veza svest-telo - to niko ne može da ospori, bili vi doktor integralne medicine ili tradicionalni lekar zapadne medicine, telo i um su jedno."

O’Konel se seća kako je lično nadgledao jednu od seansi Erikovih lečenja sa pacijentkinjom koja je imala ozbiljan hronični zdravstveni problem za koji je jedino rešenje bila operacija. O’Konel kaže kako je posmatrao Perla kako “maše rukama iznad nje”, i kako je bio svedok da se nakon toga značajno popravilo njeno stanje.

O’Konel kaže da je, zaintrigiran time, odabrao još nekoliko hroničnih bolesnika i upitao ih je da li bi i oni želeli da pokušaju da imaju seansu lečenja sa Perlom. Za uzvrat, zatražio je da mu odgovore na neka pitanja nakon završene seanse, ali da međusobno ne diskutuju o tome šta su doživeli.

Pacijenti su se vratili sa očigledno sličnim izveštajima i značajnim poboljšanjem zdravstvenog stanja. Jedan od njegovih pacijenata koji je imao velike teškoće pri hodanju, počeo je da hoda okolo sa lakoćom posle nekoliko seansi sa Perlom.
Jedno dete koje je imalo cerebralnu paralizu i koje nije moglo da hoda na O’Konelovoj klinici bez proteza za noge i pomoći svoje mame, posle seanse sa Perlom, „bilo je u stanju da trči, noseći proteze u rukama.

„Mnogi članovi naše bolnice su videli Erikov rad,” kaže O’Konel. “I skoro svi su zaintrigirani onim što su videli."


- Geri Švarc, Ph.D., Direktor medicine, neurologije, psihijatrije, psihologije i hirurgije, i Direktor Laboratorije za razvoj svesti i zdravlja Univerziteta Arizone

„Erik ustvari i sam želi to da razume. U laboratoriji Univerziteta za energetski sistem čoveka, čiji sam bio direktor, nastavili smo seriju od četiri pažljivo dizajnirana, kontrolisana naučna eksperimenta sa Perlom, da bi utvrdili da li je energija koju on opisuje nešto što bazična nauka može laboratorijski da dokaže.

Jedna od stvari koja mi je sasvim jasna u vezi sa Erikom je je činjenica da je spreman da odvoji svoje vreme i volontira da bi mi uradili eksperimente u kontrolisanim uslovima u laboratoriji i to što posvećuje tome svoje vreme ukazuje na njegovu zainteresovanost - niko ga ne tera da to radi.

Zaključak ovih eksperimenata je da je energija nesumljivo stvarna, da može da se registruje, izmeri - i da je veoma izuzetna.”

Energija vezana za Rekonektivno lečenje je, kao predmet visoko specijalizovanog testiranja u Laboratoriji za ljudske energetske sisteme Univerziteta Arizone, bila podvrgnuta kontrolisanim naučnim eksperimentima, kako tvrde Geri Švarc, Ph.D., i Linda G.S. Rusek, Ph.D., bivši direktori laboratorije. Laboratorija za ljudske energetske sisteme je koristila utvrdjene naučne metode da ispita oblasti um-telo medicine, energetske medicine i spiritualne medicine. Fokus ove laboratorije je bio da razotkrije šta je istinito i šta je lažno u onome što se priča u predgovoru Perlove knjige.

Švarc je profesor medicine, neurologije, psihijatrije, psihologije i hirurgije, koji je stekao zvanje Ph.D. na Harvardskom univerzitetu 1971. godine. Radio je kao asistent profesor psihologije na Harvardu do 1976. Radio je kao profesor psihologije i psihijatrije na Jelskom univerzitetu i bio direktor Jelškog Centra za psihofiziologiju i ko-direktor Jelške Klinike za bihevioralnu medicinu.

„Ja sam zaista impresioniran Dr. Perlovim kredibilitetom i ozbiljnošću u ovom poslu. Erik je veoma iskren. Ja sam impresioniran njegovim talentima i njegovim interesovanjem za nauku. On iskreno želi da shvati šta se dešava. I, mada ima sopstvena ubeđenja, kao što ih svi imamo, spreman je da podvrgne svoja ubeđenja eksperimentalnim testovima”.
Laboratorija za ljudske energetske sisteme je obavila više serija od četiri kontrolisana eksperimenta. Perl i dva njegova studenta su služili kao pošiljaoci a dobrovoljci su bili primaoci u ovoj studiji.

- Prvi test je pokazao da su osobe sa zavezanim očima mogle da detektuju energiju 83 procenta u vremenu.

- Drugi je pokazao da se energija ponašala kao elektromagnetski signal.

- Treći je pokazao da se otkucaji srca pošiljaoca, izmereni elektrokardiogramom (EKG) registruju u moždanim talasima primaoca, što je mereno elektroencefalogramom (EEG), posebno u situacijama kada je pošiljalac imao nameru da pošalje energiju.

„Najznačajniji je treći eksperiment, gde, bez obzira na to da li je primalac svestan energije ili ne, EKG pokazuje iste rezultate, što znači da postoji nesvesno detektovanje energije koje elektronski može da se zabeleži. Treći eksperiment je zabeležio moždane talase i pokrete očiju kod 30 osoba u tri različite postavke uslova”.

Laboratotija još uvek anaizira podatke iz četvrtog eksperimenta.


<<  nazad na početnu