Rekonektivno lečenje i Lična rekonekcija


Rekonektivno isceljivanje

- je nov, vrlo efikasan vid isceljivanja, koji daje dobre rezultate. Rekonektivno lečenje se primenjuje kada postoji bilo kakvo oboljenje. Za razliku od drugih vrsta energetskog isceljivanja, pri seansama rekonektivnog isceljivanja praktičar ne deluje na konkretni problem.
Bolest je, zapravo, posledica neravnoteže u organizmu. Tokom tretmana rekonektivnog isceljivanja, isceljujuće frekvencije deluju na čoveka kao celinu, na sve njegove nivoe (duhovni, emotivni, mentalni i fizički), vraćajući ih u ravnotežu, i na taj način dolazi do isceljenja. Ono što se stvarno događa je više nego energetsko isceljivanje. Čini se da se u nekom međuprostoru ostvaruje komunikacija između klijenta i nekog višeg vida inteligencije pri kojoj se događa isceljivanje kao rezultat dogovora izmedu duha / duše / uzvišene svesti osobe na stolu i Boga, Ljubavi ili Univerzuma.

Tretmani na daljinu

Intenzitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, zapravo raste i to omogućava da tretmani na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada je osoba fizički prisutna.
Postoji evidencija brojnih izlečenja bolesti opasnih po život, ozbiljnih anatomskih deformacija i mentalnih oboljenja. Zbog ovako neverovatnih rezultata, rekonekcija je predmet istraživanja naučnika za medicinske nauke na univerzitetima i bolnicama širom sveta kao što su Džekson memorijalna bolnica (Jackson Memorial Hospital), UCLA, Cedars-Sinai, V.A. Bolnica, Minesota univerzitet, Miami univerzitet, Univerzitet Arizone (gde je Dr.Perl držao predavanje lekarima na poziv Dr. Endrjua Veila (Dr. Andrew Weil), i gde se trenutno rade nova istraživanja).


Lična Rekonekcija

Pri Ličnoj Rekonekciji se koristi sasvim drugačiji postupak koji ima za cilj da uzdigne čoveka na više nivoe frkvencije (fizički, mentalno, emotivno i duhovno), da bi se ponovo povezao sa Univezumom i da mu omogući da probudi i ostvari svoje potencijale. Rekonekcija® je specifičan proces koji se odvija u dva uzastopna dana, ili u razmaku ne većem od 48 sati. Pri ovom procesu će vaši meridijani (aksiatonalne linije) i DNK lanci biti stimulisani da se ponovo povežu sa energetskim meridijanima planete, zvezda, Univerzuma. Ovaj proces nas približava našoj idealnoj energetskoj matrici i povećava naše potencijale. On često izazove velike promene i napredak u životu pojedinca i njegovom opštem zdravlju:

* Sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju
* Veću sposobnost da darujete i da primite ljubav
* Da se oslobodite osećaja krivice
* Da se oslobodite strahova
* Umesto da se konfrontirate, možete da postanete kreativivniji
* Biće vam jasniji smisao vašeg postojanja
* Bićete u stanju da uživate u sadašnjem trenutku
* Balansira se endokrini sistem koji kontroliše metabolizam
* Uzdiže se naš mentalni, emotivni, fizički i duhovni nivo na više energetske frekvencije

Preporučuje se da za ovaj proces odaberete vreme kada ne bi trebalo da imate stresne situacije u periodu između ove dve seanse. Nakon ove dve seanse ćete biti potpuno povezani sa energetskim meridijanima Zemlje i Univerzuma i spremni da živite svesni smisla svoga života!

Rekonekcija

je često iskustvo koje menja život !

<<  nazad na početnu